برگزاری دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران

دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۴ توسط انجمن تونل ایران در هتل المپیک تهران برگزار گردید.

 

محورهای این همایش بشرح زیر است :

-تحقیق و توسعه
-آموزش تونلسازی
-فناوری‌های جدید در تونلسازی
-مهندسی ارزش در فضاهای زیرزمینی
-مبانی شناسائی و طراحی

مبانی مطالعات و بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک
-مبانی و روش های تحلیل و طراحی
-سیستمهای نگهدارنده
– رفتارسنجی و ابزار دقیق
-اثرات زیست‌محیطی
-تحلیل ریسک
-فضاهای زیرزمینی و فن‌آوری ساخت آنها

روش های اجراء (مکانیزه، انفجار و کند و پوش)
-فضاهای زیرزمینی خاص (پدافند غیر‌عامل، صنعت نفت و گاز و معادن)
-فضاهای زیرزمینی شهری
-حفاری بدون ترانشه (ریز تونل‌ها، لوله‌رانی و …)
-مباحث مالی، قراردادی و مدیریتی در پروژه‌های زیرزمینی

مسایل قراردادی و مدیریت ریسک
-مدیریت طراحی، اجرا و بهره برداری
-تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری
-سایر موارد

آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی
-ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی
-ایمنی در تونلسازی
-معماری در فضاهای زیرزمینی
-تأسیسات در فضاهای زیرزمینی
-تعمیر و نگهداری فضاهای زیرزمینی

 

پاسخ دهید