سیستم های تهویه در تونل های شهری

سیستم های گوناگونی برای تهویه تونل ها موجود است که هم بصورت مجزا و هم بصورت ترکیبی قابل استفاده است.این سیستم ها عبارتند :

سیستم تهویه طبیعی

همانطور که از اسم آن پیداست هیچ فن و یا وسیله دیگری برای کنترل جریان هوا در تونل در این سیستم به کاربرده نمی شود.گردش هوا توسط عوامل متعددی مانند جریان ترافیک،دمای هوا،اختلاف فشار موجود بین دهانه ها و سایر شرایط اتمسفریک ایجاد می گردد.نمونه ای از این نوع سیستم در تونل های با طول کوتاه تر در کشورمشاهده می شود

سیستم تهویه مکانیکی

برخلاف مورد اول برای ایجاد جریان هوا در داخل تونل از فن و سایر وسایل مکانیکی استفاده می کنند.این سیستم به سه نوع زیر تقسیم می شود:

  • سیستم تهویه طولی

تهویه طولی بدین معناست که سیستم تهویه یک جریان طولی در سرتاسر تونل ایجاد می کند.در این سیستم هوای تمیز از دهانه ورودی تونل وارد شده و به تدریج در اثر انتشار مواد آلاینده توسط وسایل نقلیه آلوده می شود.هوای آلوده که در خروجی تونل ماکزیمم درصد آلودگی را دارد از دریچه های خروجی خارج می شود.جریان هوا در این سیستم بوسیله فن های جریان محوری که جت فن نامیده می شوند صورت می گیرد این سیستم نسبت به بقیه سیستم ها ارزان تر بوده و قابلیت نصب آسان و راحت تری نیز دارد .

  • سیستم تهویه کاملا عرضی

یک سیستم کاملا عرضی دارای سیستم تغذیه و سیستم تخلیه می باشد.منبع تغذیه کننده ،هوای تازه را از طریق سیستم کانال کشی شده وارد تونل می کند.هوای تازه خارج شده از کانال ها با دود خارج شده از ماشین ها مخلوط می شود.هوای آلوده که گرمتر از هوای تازه است بصورت شناور در سطح بالای تونل معمولا از درون یک سیستم کانال کشی مشابه (سیستم تخلیه) در بالای جاده بیرون کشیده می شود.سیستم بکار رفته بسیار دقیق است به این دلیل که فشار باد در ورودی یا حرکت ترافیک در تونل تاثیر نمی گذارد.غلطت آلودگی هوا در سرتاسر تونل در صورت عدم وجود جریان طولی هوا در این سیستم ثابت است بنابراین برای تونلهای دوطرفه،شلوغ و طولانی مناسب خواهد بود ولی هزینه ساخت عمرانی و تجهیزات مکانیکی این سیستم بسیار بالا است و پس از نصب نیازمند کنترل شدید به منطور بالانس هوا در تونل است.

  • سیستم تهویه نیمه عرضی

یک سیستم نیمه عرضی بر خلاف سیستم کاملا عرضی دارای یکی از سیستم های تغذیه یا استخراج است.اگر سیستم از نوع تغذیه باشد هوای تازه از طریق سیستم کانال کشی به داخل تونل دمیده می شود و هوای آلوده از دریچه های خر.جی موجود بیرون می رود.در این مورد تمام هوای خارج شونده در ماکزیممم سطح آلودگی مجاز خواهد بوداگر سیستم از نوع نخلیه باشد هوا از طریق یک سرس خروجی در سطح بالای تونل تخلیه شده و هوای تازه از مدخل ورودی وارد می شود در این مورد هوا به سمت مرکز تونل به تدریج آلوده تر می شود.

یک سیستم نیمه عرضی ناقص تر از یک سیستم کاملا عرضی است.این سیستم متکی به حرکت طولی هوا درون تونلی است که تحت تاثیر فشار باد در مدخل ها و حرکت ترافیک است.بنابراین سرعت تهویه باید برای در نظر گرفتن کاهش جریان هوا در مسیر مخصوص بدلیل این تاثیرات افزایش یابد یک سیستم نیمه عرضی برای تونل های دوطرفه،شلوغ و طولانی مورد استفاده قرار می گیرد

منبع : طراحی سیستم تهویه تونل جاده ای درون شهری،نویسندگان:محمد هاشمی-بیژن فرهانیه-علی کاظمی پور

پاسخ دهید